Fotografía de Fulvia Farassino
Autoritzacions:

Tot el material contingut en el lloc web BFM ha sigut cedit pels titulars dels drets. En alguns casos, el IVAC no ha localitzat als drethavents del citat material. Si alguna persona o entitat acredita ser-ho pot posar-se en contacte amb el IVAC per a regularitzar la situació. Web: ivac.gva.es. E-mail: ivac@gva.es.

Colección familiar:

José Luis García-Berlanga
jlgalanber@gmail.com

Filmoteca Española:

Academia de Cine (Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España)
Contacto: Patricia Viada
patriciaviada@academiadecine.com

Colección Sol Carnicero:
sol.cbh@gmail.com

Colección Rafael Maluenda:
r.maluenda.67@gmail.com

De las películas: EGEDA