EQUIP ACTUAL

Direcció general de l’Institut Valencià de Cultura  Abel Guarinos
Direcció adjunta d’audiovisuals i cinematografia  José Luis Moreno
Cap de documentació i publicacions  Carmen Cano
Gestor de continguts Enric Albero
Cap de premsa  Lucas Soler
Serveis jurídics  Carmen Buedo
Serveis informàtics  Ángel Cayuela
Disseny original web  Filmac
Manteniment web  Martín Gràfic


EQUIP RESPONSABLE DE
LA CREACIÓ DEL BFM EN 2013

Direcció general  Nuria Cidoncha
Director del museu  Rafael Maluenda
Coordinador  Jorge Castillejo
Assistència a la coordinació  Marisol Carnicero
Cap de premsa  Lucas Soler
Serveis jurídics  José Luis Moreno y Carmen Buedo
Serveis de documentació  Nieves López Menchero, Alicia Herráiz y Carmen Cano
Serveis informàtics de l’IVAC  Ángel Cayuela
Disseny i desevolupament web  Filmac