Nacional III

Més informació sobre la pel·lícula.

Trilogia vídeo

Cartell de la pel·lícula. 1982, 100 x 70 cm. © Santiago Castillo París & MuVIM. Foto: Rafael de Luis

Fotograma de la pel·lícula. 1982. © Santiago Castillo París & MuVIM. Foto: Rafael de Luis

Fotograma de la pel·lícula. 1982. © Santiago Castillo París & MuVIM. Foto: Rafael de Luis

Fotograma de la pel·lícula. 1982. © Santiago Castillo París & MuVIM. Foto: Rafael de Luis

Fotograma de la pel·lícula. 1982. © Santiago Castillo París & MuVIM. Foto: Rafael de Luis

Fotograma de la pel·lícula. 1982. © Santiago Castillo París & MuVIM. Foto: Rafael de Luis

Fotograma de la pel·lícula. 1982. © Santiago Castillo París & MuVIM. Foto: Rafael de Luis

Fotograma de la pel·lícula. 1982. © Santiago Castillo París & MuVIM. Foto: Rafael de Luis

Fotograma de la pel·lícula. 1982. © Santiago Castillo París & MuVIM. Foto: Rafael de Luis

Fotograma de la pel·lícula. 1982. © Santiago Castillo París & MuVIM. Foto: Rafael de Luis

Any

1982