Premi de la FAD a Berlanga

José Ángel Sánchez Asiaín, Marisa Paredes, reina Sofía, Juan Carlos Aparicio, José María Álvarez del Manzano i Luis García Berlanga. Premi de la Federació d’Ajuda contra la Drogoaddicció als Valors Solidaris en el Cine. Novembre de 2001

Premi de la FAD a Berlanga

Any

2001