La boutique

Més informació sobre la pel·lícula.

Autor: K. Machálek

Cartell de la pel·lícula. Jano (Francisco Fernández-Zarza Pérez, 1922-1992), 1968, 100 x 70 cm, Martín I. G., Madrid. © Santiago Castillo París & MuVIM. Foto: Rafael de Luis

Cartell de la versió projectada a l'Argentina de la pel·lícula. 1967, 110 x 74,5 cm. © Santiago Castillo París & MuVIM. Foto: Rafael de Luis

Any

1967